Izabela Kopeć Logotyp
Concerto di Gala – LA MIA VOCE PER LA TUA ANIMA

Concerto di Gala – LA MIA VOCE PER LA TUA ANIMA

Data:
13/11/2023
Godz:
17:30

Wydarzenie archiwalne

Conservarorio Arriga Boito di Parma, Auditorium del Carmine

Parma, Italia

OPIS WYDARZENIA

,LA MIA VOCE PER LA TUA ANIMA ”.

Un concerto per riscoprire le canzoni del polacco Ludomir Michal Rogowski (1881 – 1954) uomo colto, compositore, direttore d’orchestra, cantante e direttore artistico. In particolare, si ascolteranno brani tratti dall’album “Songs & Fantasmagories”, composto di diciotto canzoni su testi in francese, polacco e croato. L’interpretazione sarà affidata agli allievi del Conservatorio di Musica „Arrigo Boito” preparati da Izabela Kopeć, cantante lirica, concertista e pedagoga che da settembre sta svolgendo un programma didattico presso il Conservatorio di Parma per il progetto europeo “Creative Europe, Culture Moves Europe”. La stessa Izabela Kopeć, mezzosoprano, canterà alcuni brani accompagnata al pianoforte dal M° Riccardo Mascia.

Ingreso gratuito.

 

My Voice for Your Soul: Koncert Finałowy Europejskiego Projektu „Kreatywna Europa, Kultura Porusza Europę” – 13-11-2023 o godz. 17:30
Koncert finałowy europejskiego projektu CULTURE MOVES EUROPE, CREATIVE EUROPE

Poniedziałek, 13 listopada 2023 r., godz. 17.30

Koncert mający na celu ponowne odkrycie pieśni polskiego Ludomira Michała Rogowskiego (1881 – 1954), człowieka kultury, kompozytora, dyrygenta, śpiewaka i dyrektora artystycznego. W szczególności usłyszymy fragmenty albumu „Songs & Fantasmagories”, składającego się z składający się z osiemnastu piosenek z tekstami w języku francuskim, polskim i chorwackim. Występ zostanie powierzony studentom Conservatorio di Musica „Arrigo Boito” przygotowanym przez dr Izabelę Kopeć, śpiewaczkę operową, wykonawczynię koncertów i pedagoga, która od września realizuje program nauczania w Konserwatorium w Parmie w ramach europejskiego projektu „Kreatywna Europa. Izabela Kopeć, mezzosopran, zaśpiewa kilka utworów z towarzyszeniem Maestro Riccardo Mascia na fortepianie.

Wstęp wolny.

GALERIA ZDJĘĆ