Izabela Kopeć Logotyp
CONCERTO DI GALA ,,LA MIA VOCE PER LA TUA ANIMA”

CONCERTO DI GALA ,,LA MIA VOCE PER LA TUA ANIMA”

Data:
13/11/2023
Godz:
17:00

Wydarzenie archiwalne

Auditorium del Carmine

Conservatorio Arrigo Boito di Parma, Parma, Italia

OPIS WYDARZENIA

♦️My Culture Moves Europe Project, which I led
in cooperation with Conservatorio Arrigo Boito di Parma, ended with a gala concert of student singers and instrumentalists. For almost two months I’ve had the opportunity to personally work with vocal students, preparing them both from the vocal, musical and performance side (interpretation of poetic texts) for the concert performance of songs by Ludomir Michał Rogowski .

♦️From the very beginning of the project I was accompanied by Professor Riccardo Mascia, wonderful pianist, who was enthusiastic about the project and accompanied all the soloists. It was also a great pleasure for me to work with  the cello class of Professor Michele Ballarini, who together with his students prepared the world premiere of  „ Meditation “for four cellos .

♦️For many years I have been promoting the vocal and instrumental works of Polish composer
Ludomir Michał Rogowski. This time, thanks to the European Union’s Culture Moves Europe project, I was able to present this little-known but such a great Polish composer to the audience and the musical community of Italian Parma.
♦️Thus, the students and the audience had the opportunity to get acquainted with Rogowski’s new musical language, unknown to them so far, with his sensitivity and philosophy of life.

♦️After the concert, the students received certificates of participation in the project, sheet music with songs prepared by the Music Art Culture Foundation , which is a Partner of the project.The Conservatory received sheet music with Songs and a two-disc album „Songs and Fantasmagories” for its music library.

♦️The pedagogical side of the project was very satisfying.  Also, on an artistic and professional level, wonderful friendships have been made here in Parma, which I will continue with great pleasure. I hope that the project will continue.

♦️I would like to thank the artists who participated in the project and the concert:
‼️
RICCARDO MASCIA, PIANOFORTE

SOFIA NYEONGEUN KWON, SOPRANO
VICTORIA  VASQUEZ, MEZZOSOPRANO
SARA INTAGLIATA, SOPRANO
MARAL SHIRVANI, SOPRANO
GAETAN WATERKEYN, TENORE
LIANG  SHIJIN, BARITONO
MATTEO CARIGI VIOLINO

IL QUARTETTO DI VIOLONCELLI :

ELEONORA MASCIA
OLIVIA ROMANI
ARIANNA LO VETERE
MICHELE BALLARINI

Thank You Riccardo Mascia
Thank You Giorgia Bassani
Thanks to singing class of Claudia Marchi, the cello class of Michele Ballarini
Thanks Conservatorio Arrigo Boito Parma❤️
#CultureMovesEurope
#CreativeEurope
#FundacjaMuzykaSztukaKultura

♦️Mój Projekt Europejski Culture Moves Europe, który prowadziłam w kooperacji z Conservatorio Arrigo Boito di Parma zakończył się koncertem galowym studentów śpiewaków i instrumentalistów. Przez prawie dwa miesiące miałam możliwość osobiście pracować ze studentami wokalistyki,  przygotowując ich zarówno od strony wokalnej, muzycznej jak i wykonawczej (interpretacja tekstów poetyckich) do wykonania koncertowego pieśni Ludomira Michała Rogowskiego .
♦️Od samego początku projektu towarzyszył mi maestro Riccardo Mascia, wspaniały pianista, który był entuzjastą projektu i  akompaniował wszystkim solistom. Z wielką przyjemnością współpracowałam też
z klasą wiolonczeli profesora Michele Ballarini, który wraz ze swoimi studentami przygotował prawykonanie ,,Meditation ” na 4 wiolonczele.

♦️Od wielu lat promuje twórczość wokalno-instrumentalną kompozytora polskiego
L. M . Rogowskiego. Tym razem dzięki projektowi Unii Europejskiej  Culture Moves Europe, mogłam zaprezentować tego mało znanego ale jakże wspaniałego polskiego kompozytora publiczności i środowisku muzycznemu włoskiej Parmy.
♦️Tym samym studenci i publiczność mieli okazje zapoznać się  z nowym, nieznanym dla nich do tej pory językiem muzycznym Rogowskiego, z jego wrażliwością  i filozofią życia.

♦️Po koncercie studenci otrzymali dyplomy uczestnictwa w projekcie, nuty z pieśniami przygotowane przez Fundację Muzyka Sztuka Kultura, która jest Partnerem projektu. Konserwatorium otrzymało nuty z pieśniami oraz dwupłytowy album „Songs and Fantasmagories” do swojej biblioteki muzycznej.

♦️Pedagogiczna strona projektu była bardzo satysfakcjonujaca.  Również na płaszczyźnie artystycznej i naukowej nawiązały się tu w Parmie wspaniałe znajomości, które będę kontynuować z wielka przyjemnością. Mam nadzieję, że projekt będzie miał cześć dalszą.
♦️Dziękuję Artystom biorącym udział w projekcie i w koncercie:

RICCARDO MASCIA, PIANOFORTE

SOFIA NYEONGEUN KWON, SOPRANO
VICTORIA  VASQUEZ, MEZZOSOPRANO
SARA INTAGLIATA, SOPRANO
MARAL SHIRVANI, SOPRANO
GAETAN WATERKEYN, TENORE
LIANG  SHIJIN, BARITONO
MATTEO CARIGI VIOLINO

IL QUARTETTO DI VIOLONCELLI :

ELEONORA MASCIA
OLIVIA ROMANI
ARIANNA LO VETERE
MICHELE BALLARINI

♦️Thanks to Conservatorio Arrigo Boito
♦️Thanks to singing class of Claudia Marchi
♦️Thanks the cello class of Michele Ballarini

GALERIA ZDJĘĆ